Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chuyên đề
Thông báo tổ chức báo cáo chuyên đề tháng 09/2011

Khoa Xây dựng và Điện thông báo tổ chức báo cáo chuyên đề tháng 09/2011, cụ thể như sau:

Chuyên đề: Các giải pháp bù công suất phản kháng

Báo cáo viên: Thạc sĩ Bùi Thanh Giang

Thời gian: từ 14g00 thứ 5, ngày 29/09/2011

Địa điểm: phòng 305, 422 Đào Duy Anh, Q.PN

Đối tượng tham dự: sinh viên Khoa Xây dựng và Điện.