Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chuyên đề
Thông báo tổ chức báo cáo chuyên đề tháng 05/2012

Khoa Xây dựng và Điện thông báo đến sinh viên nghành Xây dựng tham dự báo cáo chuyên đề tháng 05/2012:

  • Thời gian : 14g00 ngày 30/05/2012.
  • Địa điểm : P.301 - 422 Đào Duy Anh, Quận Phú Nhuận.

Tên chuyên đề và báo cáo viên :

Ý tưởng sử dụng cọc đất trộn xi măng để chống vách cho công nghệ thi công TOP-DOWN

– BCV : ThS. Trần Thúc Tài.