Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chuyên đề
Thông báo tổ chức báo cáo chuyên đề tháng 05/2011
Khoa Xây dựng và Điện thông báo tổ chức báo cáo chuyên đề tháng 05/2011, với các chuyên đề sau:

1. Hướng dẫn và sử dụng 2 phần mềm:

+)     CADSTAR (bên điện tử)

+)      E3 series (bên hệ thống điện)

Báo cáo viên: Chuyên gia Hãng Zuken Singgapor (có phiên dịch)

Thời gian: từ 08g00 thứ 6, ngày 13 tháng 5 năm 2011

2. Một số phương pháp lập tiến độ dự án

Báo cáo viên: ThS.Nguyễn Thanh Phong

Thời gian: từ 08g00 thứ 5, ngày 26/05/2011

Địa điểm: phòng 205, 422 Đào Duy Anh, Q.PN

Đối tượng tham dự: sinh viên Khoa Xây dựng và Điện.