Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tin tức; Tin tức - Thông báo
Thông báo tổ chức tuần sinh hoạt công dân khóa 2015, 2016, 2017 năm học 2018 - 2019

Văn phòng khoa thông báo tuần lễ sinh hoạt công dân dành cho sinh viên khóa 2015, 2016, 2017 năm học 2018 - 2019

Sinh viên xem thông báo cụ thể tại đây

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Số điện thoại: 08.38386616

Email:khoaxcd@ou.edu.vn