Skip Ribbon Commands
Skip to main content
LIÊN KẾT WEBSITE
Thông tin hội thảo
Thư mời viết tham luận Hội thảo khoa học "Trường Đại học với việc xây dựng và triển khai mô hình "Công dân học tập" Tiếp cận Cách mạng công nghiệp lần thứ tư"
Phòng Hợp tác và Quản lý khoa học trân trọng gửi đến toàn thể quý giảng viên, CBVC thư mời tham gia viết tham luận cho Hội thảo khoa học "Trường đại học với việc xây dựng và triển khai mô hình "Công dân học tập" tiếp cận Cách mạng công nghiệp lần thứ tư" do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Hội Khuyến học Việt Nam tổ chức.
Thông tin chi tiết xin vui lòng xem tại đây.