Skip Ribbon Commands
Skip to main content
LIÊN KẾT WEBSITE
Thông tin hội thảo
Thư mời viết bài Hội thảo Hội khuyến học Việt Nam
Phòng Hợp tác và Quản lý khoa học trân trọng thông báo đến toàn thể quý giảng viên, CBVC tham gia viết tham luận cho hội thảo "Trường Đại học với việc xây dựng và triển khai mô hình Công dân học tập tiếp cận Cách mạng công nghiệp lần thứ tư" do Hội khuyến học Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đạo tạo tổ chức.
Thông tin chi tiết xin vui lòng xem tại đây.