Skip Ribbon Commands
Skip to main content
LIÊN KẾT WEBSITE
Thông tin hội thảo
Thư mời viết bài Hội thảo "Đào tạo nguồn nhân lực ngành Logistics định hướng nghề nghiệp quốc tế"
 
Phòng Hợp tác và Quản lý khoa học trân trọng thông báo đến toàn thể quý giảng viên, CBVC thư mời viết bài cho Hội thảo khoa học "Đào tạo nguồn nhân lực ngành Logistics định hướng nghề nghiệp quốc tế" do Trường Đại học Ngoại Thương tổ chức vào tháng 11/2010.
Thông tin chi tiết xin vui lòng xem tại đây.