Skip Ribbon Commands
Skip to main content
LIÊN KẾT WEBSITE
Thông tin hội thảo
Thư mời viết bài Hội thảo Quốc tế trường Đại học Công Đoàn
Phòng Hợp tác và Quản lý khoa học trân trọng gửi đến toàn thể quý giảng viên, CBVC thư mời tham gia viết bài cho Hội thảo quốc tế "Đào tạo quan hệ lao động trong kỷ nguyên kinh tế số" do Trường Đại học Công Đoàn tổ chức
Thông tin chi tiết xin vui lòng xem tại đây.