Skip Ribbon Commands
Skip to main content
LIÊN KẾT WEBSITE
Thông tin hội thảo
Thư mời viết bài Hội thảo KICSS 2019
Phòng Hợp tác và Quản lý khoa học trân trọng thông báo đến toàn thể quý giảng viên, CBVC thư mời viết bài cho Hội thảo khoa học Quốc tế 14th International Conference on Knowledge, Information and Creativity Support Systems (KICSS 2019).
Mọi thông tin chi tiết quý thầy cô xin vui lòng đọc trong thư mời đính kèm hoặc tại website: https://kicss2019.hoasen.edu.vn/