Skip Ribbon Commands
Skip to main content
LIÊN KẾT WEBSITE
Thông tin hội thảo
Thư mời viết bài tham luận Hội thảo "Thị trường khoa học và công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh: Thực trạng và giải pháp"
Phòng Hợp tác và Quản lý khoa học trân trọng thông báo đến toàn thể quý giảng viên, CBVC thư mời viết bài tham luận cho Hội thảo "Thị trường khoa học và công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh: Thực trạng và giải pháp" do Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.
Thông tin chi tiết xin vui lòng xem tại đây.