Skip Ribbon Commands
Skip to main content
LIÊN KẾT WEBSITE
Thông tin hội thảo
Thông báo tổ chức Hội thảo "Công bố khoa học trong khoa học giáo dục: chính sách và thực tiễn"
Phòng Hợp tác và Quản lý khoa học trân trọng thông báo đến toàn thể quý giảng viên, CBVC thông báo về Hội thảo khoa học "Công bố khoa học trong khoa học giáo dục: chính sách và thực tiễn" do Tạp chí Giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo và Văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước phối hợp
Mọi thông tin chi tiết quý thầy cô xin vui lòng đọc tại đây.