Skip Ribbon Commands
Skip to main content
LIÊN KẾT WEBSITE
Thông tin hội thảo
Thư mời tham dự Hội thảo quốc tế Đại học Văn Hiến
Phòng Hợp tác và Quản lý khoa học trân trọng thông báo đến toàn thể quý giảng viên, CBVC thư mời tham dự Hội thảo khoa học quốc tế "Ứng dụng công nghệ tiên tiến trong nông nghiệp" tại trường Đại học Văn Hiến.
Thông tin chi tiết xin vui lòng xem tại đây.