Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Biểu mẫu
Các mẫu biểu của Phòng QLĐT

Ghi chú: (*) không tính ngày thứ 7, Chủ nhật và ngày nghỉ lễ

STT

Loại đơn


Thời gian

trả đơn

1

Đơn xin học ngành thứ 2


Theo kế hoạch năm học

2

Phiếu đề nghị xét chuyển điểm / miễn giảm môn học


15 ngày (*)

3

Phiếu đề nghị điều chỉnh / bổ sung thông tin sinh viên


3 ngày

4

Phiếu đề nghị miễn học phần thực hành  môn học GD thể chất và GD Quốc phòng


3 ngày

5

Phiếu đăng ký cấp bản sao bằng Tốt nghiệp


5 ngày (*)

6

Phiếu đăng ký cấp bản sao  y bản chính


5 ngày (*)

7

Phiếu đăng ký cấp giấy chứng nhận sinh viên


5 ngày (*)

8

Phiếu đăng ký cấp GCN tốt nghiệp tạm thời


5 ngày (*)

9

Phiếu đăng ký xét  bảo vệ  khóa luận tốt nghiệp,  bảo vệ đồ án


3 ngày (*)

10

Phiếu đăng ký cấpChứng chỉ GD thể chất - GD quốc phòng


Theo kế hoạch năm học

11

Phiếu đăng ký đề nghị xét tốt nghiệp


5 ngày (*)

12

Phiếu đề nghị xét chuyển ngành


Theo kế hoạch năm học

13

Đơn cấp bảng điểm


5 ngày (*)

14

Mở mã số sinh viên


3 ngày (*)

15

Tiếp tục học tập


1 tuần

16

Tạm dừng học tập


1 tuần

17

Chuyển sang Đào tạo từ xa


4 ngày (*)

18

Điều chỉnh bảng điểm


4 ngày (*)

19

Hủy môn học, hoàn học phí


1 tuần

20

Chuyển khóa học


3 ngày (*)

21

Xét môn chưa đạt


3 ngày (*)

22

Xét thôi học


15 ngày (*)

23

Cấp lại thẻ sinh viên(Phòng Tài chính-Kế toán 107D)


3 ngày (*)

24

Phiếu đề nghị điều chỉnh lịch thi


3 ngày (*)

25

Đơn xin chuyển trường26

Cấp Đề cương môn học


5 ngày (*)