Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông báo; Hội thảo - Báo cáo chuyên đề
THÔNG BÁO LỊCH TỔ CHỨC BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ TRONG HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2021-2022

           Nhằm hỗ trợ kiến thức thực tiễn cho sinh viên chương trình Chất lượng cao, Khoa Đào tạo đặc biệt (ĐTĐB) sẽ tổ chức các buổi báo cáo chuyên đề cho sinh viên trong học kỳ 2 năm học 2021-2022. Thông tin cụ thể như sau:

-               Chuyên đề 01: “Thực tiễn nghề PR tại Việt Nam. Báo cáo viên: ThS Trần Minh Chuyên, Giám đốc công ty Matternhorn Communications. Đối tượng sinh viên: Sinh viên Ngành Quản trị kinh doanh. Thời gian: 13h00 ngày 28/03/2022 tại phòng A.404 Võ Văn Tần. Lớp bắt buộc tham gia: QT19DB02.

 

-              Chuyên đề 02: “Nghề PR: Lời khuyên cho thực tập sinh. Báo cáo viên: ThS Trần Minh Chuyên, Giám đốc công ty Matternhorn Communications. Đối tượng sinh viên: Sinh viên Ngành Ngôn ngữ Anh. Thời gian: 7h00 ngày 12/04/2022 tại phòng A.209 Võ Văn Tần. Lớp bắt buộc tham gia: TA19DB05 và TA19DB06.

-              Chuyên đề 03: “Nghề PR: Kinh nghiệm làm việc với khách hàng là doanh nghiệp nước ngoài. Báo cáo viên: ThS Trần Minh Chuyên, Giám đốc công ty Matternhorn Communications. Đối tượng sinh viên: Sinh viên Chương trình Flinders. Thời gian: 13h00 ngày 07/04/2022 tại phòng A.217 Võ Văn Tần. Lớp bắt buộc tham gia: FL2001 (LK20FLBA).

    Các bạn sinh viên tham gia được cộng điểm rèn luyện của học kỳ 2 năm học 2021-2022

Khoa Đào tạo đặc biệt.