Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tin tức; Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên
CHƯƠNG TRÌNH "GẶP GỠ VÀ TRAO ĐỔI VỚI SINH VIÊN" NĂM HỌC 2013 - 2014
Nguồn: Phòng Công tác sinh viên

Nhằm giải đáp những thắc mắc trong sinh viên, những vấn đề liên quan đến việc học tập, cớ sở vất chất, hoạt động sinh viên, .......... Phòng Công tác sinh viên phối hợp các đơn vị tổ chức Chương trình "Gặp gỡ và trao đổi với sinh viên" năm học 2013 - 2014. Khoa Đào tạo đặc biệt thông báo lịch Gặp gỡ và trao đổi với sinh viên dành cho sinh viên Khoa như sau:

- Thời gian: 13g30 (Thứ Hai)  ngày 21/4/2014

- Địa điểm: Hội trường 602, Trường ĐH Mở TP.HCM.

- Thành phần tham gia:

    + Về phía nhà trường: Ban Giám hiệu, Lãnh đạo khoa Đào tạo đặc biệt, Lãnh đạo các phòng ban,......

    + Sinh viên tham dự: Bắt buộc đối với Ban cán sự lớp, Ban chấp hành chi Đoàn, chi Hội. Sinh viên không thuộc đối tượng bắt buộc muốn tham gia vui lòng đăng ký tham gia qua link sau: http://tinyurl.com/khblcwb