Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông báo; Học vụ
THÔNG BÁO DANH SÁCH GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN - THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 2019 (KẾ TOÁN, TCNH, QTKD, NGÔN NGỮ ANH)
  Khoa Đào tạo đặc biệt thông báo danh sách giảng viên hướng dẫn thực tập ở học kỳ 1 năm học 2022-2023 cho ngành Kế toán, Quản trị kinh doanh, Tài chính Ngân hàng và Ngôn ngữ Anh.
   Các bạn sinh viên xem danh sách tại link này: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1J7g_jODsnz8vc0NWkM5S2W-YBH6_5XZGSfZlvIkspdM/edit?usp=sharing

       TRƯỜNG HỢP SINH VIÊN CÓ ĐĂNG KÝ MÔN HỌC THỰC TẬP Ở HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2022-2023 NHƯNG KHÔNG CÓ GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN, SINH VIÊN VUI LÒNG BÁO THÔNG TIN ĐẾN VĂN PHÒNG KHOA ĐỂ ĐƯỢC CẬP NHẬT BỔ SUNG. (SINH VIÊN GỬI THÔNG TIN ĐẾN EMAIL phuong.bt@ou.edu.vn)
                                                                                                                                      
                                                                                                                                               Khoa Đào tạo đặc biệt