Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tin tức; Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên
HÀNH TRÌNH ĐẶC BIỆT 2013 _ DANH SÁCH CHIA CỤM TRẠI
Ban tổ chức Hội trại truyền thống "Hành trình đặc biệt 2013 _ 20 THẦN TỐC" thông báo danh sách chia cụm trại như sau:

DS CUM TRAI 1.pdf

DS CUM TRAI 2.pdf

DS CUM TRAI 3.pdf

DS CUM TRAI 4.pdf

DS CUM TRAI 5.pdf

Tất cả trại sinh tham gia buổi phổ biến nội quy trại lúc 17h30 ngày 06/5/2013 (Thứ 2) tại Hội trường 602 - 97 Võ Văn tần, P.6, Q.3

Lưu ý: trại sinh có tên trong danh sách nhưng chưa đóng lệ phí tham gia nhanh chóng hoàn tất việc đóng lệ phí, hạn chót lúc 20g00 (thứ 2) ngày 06/5/2012. Sau thời gian trên Ban tổ chức sẽ tiến hành chốt danh sách cuối cùng và không giải quyết các trường hợp đóng bổ sung.

BAN TỔ CHỨC