Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông báo; Học vụ
THÔNG BÁO LỊCH TỔ CHỨC CÁC BUỔI HƯỚNG DẪN THÔNG TIN VỀ HỌC KỲ THỰC TẬP CHO KHÓA 2019 NGÀNH TCNH, QTKD, KẾ TOÁN VÀ NGÔN NGỮ ANH
   Khoa Đào tạo đặc biệt thông báo lịch tổ chức các buổi hướng dẫn thông tin chung về học kỳ thực tập cho sinh viên chương trình chất lượng cao khóa 2019 ngành Tài chính ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Kế toán và Ngôn ngữ Anh. Cụ thể:

   Ngành Tài chính ngân hàng:
       Thời gian: 8h00 sáng ngày 10/09/2022 (thứ 7)
       Địa điểm: hội trường 202 (lầu 2) cơ sở 35-37 Hồ Hảo Hớn, quận 1

   Ngành Ngôn ngữ Anh:
       Thời gian: 7h30 sáng ngày 13/09/2022 (thứ 3)
       Địa điểm: hội trường 202 (lầu 2) cơ sở 35-37 Hồ Hảo Hớn, quận 1

    Ngành Kế toán:
       Thời gian: 13h30 chiều ngày 12/09/2022 (thứ 2)
       Địa điểm: hội trường 601 (lầu 6) cơ sở 97 Võ Văn Tần

    Ngành Quản trị kinh doanh:
        
Thời gian: 7h30 sáng ngày 17/09/2022 (thứ 7)
        Địa điểm: hội trường 202 (lầu 2) cơ sở 35-37 Hồ Hảo Hớn, quận 1

  Các bạn sinh viên đọc trước các tài liệu hướng dẫn và kế hoạch thực tập để chuẩn bị cho buổi hướng dẫn. 

    https://drive.google.com/drive/folders/1cUmN2QLT9Hfm-Ma2yhXuytakmDoXzKdL?usp=sharing

                                                                                                                                                      Khoa Đào tạo đặc biệt