Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông báo; Học vụ
THÔNG BÁO DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC HOÀN HỌC PHÍ DO ĐƯỢC MIỄN GIẢM MÔN HỌC CHÍNH KHÓA Ở HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2020-2021 (DỰ KIẾN)

      Khoa Đào tạo đặc biệt thông báo danh sách sinh viên được hoàn học phí do được miễn giảm môn học chính khóa ở học kỳ 2 năm học 2020-2021 (Danh sách dự kiến) như sau:

      Sinh viên được miễn giảm môn học ở học kỳ 3 năm học 2020-2021 không có tên trong danh sách này. Khoa ĐTĐB sẽ cập nhật danh sách và thông báo ở học kỳ 1 năm học 2021-2022.

      Sinh viên xem danh sách tại đây:

https://drive.google.com/file/d/18UKdevVy_ZZZ1Jyo80rjBqqs-6XW1_RL/view?usp=sharing

      TRƯỜNG HỢP KHÔNG CÓ TÊN TRONG DANH SÁCH NHƯNG ĐƯỢC MIỄN GIẢM MÔN HỌC Ở HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2020-2021:

       Sinh viên vui lòng cập nhật thông tin tại đây: https://forms.gle/XBKLuXX7bF2z7zH68

        Thời hạn nhận thông tin cập nhật bổ sung đến ngày: 06/08/2021. Khoa ĐTĐB sẽ kiểm tra các trường hợp bổ sung và thông báo kết quả kiểm tra từ ngày 11/08  đến 16/08/2021 (thông báo qua email).

      THỦ TỤC HOÀN HỌC PHÍ:

          Sinh viên có tên trong danh sách vui lòng chuẩn bị thông tin số CMND và số tài khoản ngân hàng của chính sinh viên là chủ tài khoản (1 trong 3 ngân hàng:  Nam Á, Đông Á hoặc Agribank) để cung cấp cho nhà trường thực hiện thủ tục chuyển khoản học phí được hoàn. (Sinh viên chưa có tài khoản của 1 TRONG 3 NGÂN HÀNG, sinh viên vui lòng liên hệ Ngân hàng đăng ký mở tài khoản)

        Sau khi công bố danh sách chính thức, sinh viên sẽ bắt đầu cập nhật thông tin.

 

Khoa Đào tạo đặc biệt