Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông báo; Học vụ
THÔNG BÁO DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC HOÀN HỌC PHÍ DO ĐƯỢC MIỄN GIẢM MÔN HỌC CHÍNH KHÓA Ở HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2022-2023 (DỰ KIẾN)
   Khoa Đào tạo đặc biệt thông báo danh sách sinh viên được hoàn học phí do được miễn giảm môn học chính khóa ở học kỳ 1 năm học 2022-2023 (Danh sách dự kiến) như sau:

      Sinh viên được miễn giảm môn học ở học kỳ 2 năm học 2022-2023 không có tên trong danh sách này. Khoa ĐTĐB sẽ cập nhật danh sách và thông báo ở đợt xét hoàn học phí tiếp theo.

      Sinh viên xem danh sách tại đây:

 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1q8JfYafi6iARgrMzSLqpe4_hxxsrGyKAuC0AldE2tmI/edit?usp=sharing

      TRƯỜNG HỢP KHÔNG CÓ TÊN TRONG DANH SÁCH NHƯNG ĐƯỢC MIỄN GIẢM MÔN HỌC Ở HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2022-2023:

       Sinh viên vui lòng cập nhật thông tin tại đây: 

https://forms.gle/XBKLuXX7bF2z7zH68

        Thời hạn nhận thông tin cập nhật bổ sung đến ngày: 12/03/2023. Khoa ĐTĐB sẽ kiểm tra các trường hợp bổ sung và thông báo kết quả kiểm tra từ ngày 15/03 đến 17/03/2023 (thông báo qua email).

        THỦ TỤC HOÀN HỌC PHÍ:

         Sinh viên có tên trong danh sách vui lòng cập nhật thông tin số CMND hoặc căn cước công dân và số tài khoản ngân hàng của chính sinh viên là chủ tài khoản (1 trong 3 ngân hàng:  Nam Á, Đông Á hoặc Agribank) để nhà trường thực hiện thủ tục chuyển khoản học phí được hoàn. Sinh viên vui lòng cập nhật thông tin tại link này:

 https://forms.gle/fxipVRyjW8wiTVPy8

(Sinh viên chưa có tài khoản của 1 TRONG 3 NGÂN HÀNG TRÊN, sinh viên vui lòng liên hệ Ngân hàng đăng ký mở tài khoản)

            Một số lưu ý:

-          Các bạn sinh viên vui lòng cập nhật thông tin đúng hạn và chính xác để nhà trường thực hiện thủ tục chuyển khoản nhanh chóng.

-          Sinh viên vui lòng cập nhật số tài khoản của Ngân hàng do chính mình là chủ tài khoản (Ngân hàng không thực hiện chuyển khoản khi tên chủ tài khoản và tên người nhận là khác nhau). Các trường hợp cung cấp sai thông tin sẽ làm ảnh hưởng đến thời gian nhận hoàn học phí của tất cả các sinh viên còn lại (Nhà trường phải thực hiện thủ tục thanh lại từ đầu).

 

Khoa Đào tạo đặc biệt