Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông báo; Học vụ; Q&A
[Hướng dẫn] Đăng ký môn học trực tuyến - từ HK1 NH 2021-2022
Khoa Đào tạo đặc biệt thông báo Hướng dẫn đăng ký môn học trực tuyến, áp dụng từ học kỳ 1 năm học 2021-2022. Chi tiết vui lòng xem tại đây:

https://drive.google.com/file/d/1uq6_9Ti6eQuBeN-mZ9IL4Auo9pDDY4Lo/view?usp=sharing

Các bạn sinh viên vui lòng xem kỹ và nếu có thắc mắc để quá trình đăng ký môn học vui lòng liên hệ Phòng Quản lý đào tạo (email quanlydaotao@ou.edu.vn).

Nguồn: Phòng Quản lý đào tạo