Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Câu lạc bộ FBA
KẾT QUẢ BẦU BAN CHỦ NHIỆM CÂU LẠC BỘ NHIỆM KỲ 2014 - 2015
Nguồn: FBA

Vào ngày 10/5/2014 vừa qua, CLB FBA đã có buổi tổng kết hoạt động trong kì, đồng thời bầu lại Ban Chủ Nhiệm nhiệm kì mới và lên kế hoạch hoạt động năm tới của câu lạc bộ. Sau đây là danh sách các bạn trúng cử Ban Chủ Nhiệm nhiệm kỳ 2014-2015.

Chức vụ

Họ Tên

Lớp

Email

Số điện thoại

Chủ Nhiệm

Lâm Thị Kim Nhi

NH11DB02

nhilam184@gmail.com

01648394548

Phó

Chủ Nhiệm

Đỗ Văn Khiêm

NH11DB02

dokhiem1303@gmail.com

01654474976

Phó

Chủ Nhiệm

Hà Hoàng Bảo Lộc

TC11DB02

hahoangbaoloc@gmail.com

0909832882

Buổi tổng kết có sự tham gia của 20 thành viên câu lạc bộ và các giảng viên trẻ của Khoa ĐTĐB với vai trò cố vấn CLB.