Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tin tức; Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên
KẾT QUẢ BỐC THĂM VÀ LỊCH THI ĐẤU GIẢI CỜ VUA, CỜ TƯỚNG HSSV NĂM 2013
Nguồn: Phòng Công tác chính trị và Học sinh - Sinh viên

Phòng Công tác chính trị và Học sinh sinh viên thông báo kết quả bốc thăm Giải cờ vua và cờ tướng HSSV năm 2013 như sau: đính kèm

Danh sách sinh viên Chương trình đào tạo đặc biệt tham gia Giải Cờ vua và Cờ tướng HSSV năm 2013: đính kèm

Nội dung thi đấu đồng đội Chương trình chọn ngẫu nhiên 2 sinh viên  thành 1 đội để lấy điểm cho nội dung đồng đội.