Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông báo; Học vụ
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2021-2022

     Khoa Đào tạo đặc biệt thông báo kế hoạch học kỳ 1 năm học 2021-2022 như sau:

Nội dung

Thời gian

Số tuần

Đăng ký môn học trực tuyến

Môn chính khóa và Tiếng Anh, ngoại ngữ 2: 06/09 đến 12/09/2021
Học lại- học cải thiện (bổ sung...): 13/09 đến 19/09/2021


Chi tiết xem tại website https: tienichsv.ou.edu.vn/

Thời hạn mở khóa MSSV (để được đăng ký môn học của học kỳ 1 NH 21-22)

16/08/2021 đến 17/09/2021

5 tuần

Điều chỉnh – bổ sung ĐKHM

04/10/2021 đến 15/10/2021

Liên hệ Phòng Quản lý đào tạo qua email

Thời gian học tập

04/10/2021 đến 05/12/2022

10 tuần

Thời gian đóng học phí

04/10/2021 đến 26/11/2021

Thời gian thi học kỳ (dự kiến)

06/12/2021 đến 16/01/2022

Lịch thi cụ thể sẽ cập nhật tại website Phòng QLĐT

Thời gian nhận chứng chỉ ngoại ngữ để xét miễn giảm môn học, Xét chứng chỉ đầu ra và ngoại ngữ 2 (Ngành Ngôn ngữ Anh)…

01/10/2021 đến 14/10/2021

Nộp tại văn phòng Khoa ĐTĐB (P.007 VVT)

Thời gian nhận đơn xin xét chuyển ngành, chuyển khoa, học ngành 2

25/10/2021 đến 05/11/2021

Liên hệ văn phòng Khoa ĐTĐB (P.007 VVT)

Kỳ thi Tiếng Anh đầu ra

Dự kiến tháng 10/2021

Sinh viên đăng ký tại hệ thống đăng ký môn học trực tuyến đầu học kỳ (mục học lại – học vượt).

Thời gian xét tốt nghiệp (đợt 1 NH 21-22)

Dự kiến tháng 12/2021

Các ngày nghỉ lễ trong học kỳ:

 

Nghỉ Tết Dương Lịch

01/01/2022 (thứ 7)

1 ngày

Nghỉ Tết Âm Lịch

17/01/222 đến 13/02/2022

4 tuần

·        Học kỳ 2 Năm học 2021-2022 dự kiến bắt đầu từ ngày 14/02/2022.

 Lưu ý: các bạn sinh viên tuân thủ theo kế hoạch khoa đã thông báo. Trường hợp thực hiện trễ hạn thì khoa không thể hỗ trợ giải quyết. Đặc biệt là các trường hợp MỞ KHÓA MÃ SỐ SINH VIÊN trễ hạn.

Nguồn: Phòng QLĐT (KH năm học 2021-2022: http://quanlydaotao.ou.edu.vn/ke-hoach-dao-tao-trinh-do-dai-hoc-hinh-thuc-dao-tao-chinh-quy-nam-2021-2022)