Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông báo; Học vụ
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2020-2021

     Khoa Đào tạo đặc biệt thông báo kế hoạch học kỳ 3 năm học 2020-2021 như sau:

Nội dung

Thời gian

Số tuần

Đăng ký môn học trực tuyến

07/06/2021 đến 20/06/2021

2 tuần

Thời hạn mở khóa MSSV

19/04/2021 đến 31/05/2021

6 tuần

Điều chỉnh – bổ sung ĐKHM (đối với các môn học có điểm dưới 5 sau ngày 20/06/2021)

28/06/2021 đến 09/07/2021

2 tuần

Thời gian học tập

05/07/2021 đến 22/08/2021

7 tuần

Thời gian đóng học phí

05/07/2021 đến 08/08/2021

5 tuần

Thời gian thi học kỳ (dự kiến)

Đợt 1: 23/08/2021 đến 29/08/2021

Đợt 2: 30/08/2021 đến 19/09/2021

Lịch thi cụ thể sẽ cập nhật tại website Phòng QLĐT

Thời gian nhận chứng chỉ ngoại ngữ để xét miễn giảm môn học, xét hủy điểm (chỉ áp dụng khóa 2015), Xét chứng chỉ đầu ra (Ngành Ngôn ngữ Anh)…

15/07/2021 đến 12/08/2021 

Nộp qua bưu điện đến văn phòng Khoa ĐTĐB (P.007 VVT)

Thời gian nhận đơn xin xét chuyển ngành, chuyển khoa, học ngành 2

12/07/2021 đến 23/07/2021  

Gửi email cho Khoa ĐTĐB sas@ou.edu.vn

Thời gian xét tốt nghiệp (đợt 2 năm học 2020-2021)

Dự kiến tháng 09/2021

Các ngày nghỉ lễ trong học kỳ:

 

Lễ Quốc Khánh

02/09/2021 (thứ 5)

1 ngày

Nghỉ cuối kỳ dự kiến

20/09/2021 đến 03/10/2021

2 tuần

·        Học kỳ 1 Năm học 2021-2022 dự kiến bắt đầu từ ngày 04/10/2021.

 Lưu ý: các bạn sinh viên tuân thủ theo kế hoạch khoa đã thông báo. Trường hợp thực hiện trễ hạn thì khoa không thể hỗ trợ giải quyết. Đặc biệt là các trường hợp MỞ KHÓA MÃ SỐ SINH VIÊN trễ hạn.

Nguồn: Phòng QLĐT (KH năm học 2020-2021)