Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông báo; Học vụ
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2022-2023

     Khoa Đào tạo đặc biệt thông báo kế hoạch học kỳ 1 năm học 2022-2023 như sau:

Nội dung

Thời gian

Ghi chú

Đăng ký môn học trực tuyến
Đăng ký tại: 
https://dkmh.ou.edu.vn/ 

19/09/2022 đến 28/09/2022

   Kế hoạch đăng ký môn học Học kỳ 1/22-23 các ngành chương trình Chất lượng cao, xem chi tiết tại:

https://tienichsv.ou.edu.vn/#/home

Thời hạn mở khóa Mã số sinh viên
(để được đăng ký môn học của học kỳ 1 NH 22-23)

Từ 27/07/2022

 Đến 26/08/2022

Liên hệ P005 Cơ sở Võ Văn Tần để làm thủ tục mở khóa MSSV

Điều chỉnh – bổ sung đăng ký môn học  

03/10/2022 đến 14/10/2022

Liên hệ P005 Cơ sở Võ Văn Tần

Thời gian học tập

03/10/2022 đến 15/01/2023

15 tuần

Thời gian đóng học phí

03/10/2022 đến 04/11/2022

Thời gian thi học kỳ (dự kiến)

05/12/2022 đến 15/01/2023

Lịch thi cụ thể sẽ cập nhật tại website Phòng QLĐT

Thời gian nhận chứng chỉ ngoại ngữ để xét miễn giảm môn học, Xét chứng chỉ đầu ra và ngoại ngữ 2 (Ngành Ngôn ngữ Anh)…

Từ 04/11/2022 đến 18/11/2022

   Nộp tại văn phòng Khoa ĐTĐB (P.007 VVT)

Thời gian nhận đơn xin xét chuyển ngành, chuyển khoa, học ngành 2

Từ 17/10/2022 đến 28/10/2022

   Nộp đơn tại văn phòng Khoa ĐTĐB (P.007 VVT)

Kỳ thi Tiếng Anh đầu ra

Dự kiến tháng 11/2022

Sinh viên đăng ký kỳ thi tại hệ thống đăng ký môn học trực tuyến đầu học kỳ (mục học lại – học vượt).

Thời gian xét tốt nghiệp (đợt 1 NH 22-23) áp dụng khóa 2018 trở về trước.

Dự kiến tháng 12/2022

Các ngày nghỉ lễ trong học kỳ:

 

Tết Dương Lịch

01/01/2023 (CN)

 (Lịch nghỉ cụ thể nhà trường sẽ thông báo sau)

 

Nghỉ Tết Nguyên Đán

Từ 16/01/2023 đến 05/02/2023

 (Lịch nghỉ cụ thể nhà trường sẽ thông báo sau)

 

·        Học kỳ 2 Năm học 2022-2023 dự kiến bắt đầu từ ngày 06/02/2023.

 Lưu ý: các bạn sinh viên tuân thủ theo kế hoạch khoa đã thông báo. Trường hợp thực hiện trễ hạn thì khoa không thể hỗ trợ giải quyết. Đặc biệt là các trường hợp MỞ KHÓA MÃ SỐ SINH VIÊN trễ hạn.

Nguồn: Phòng QLĐT (KH năm học 2022-2023): http://quanlydaotao.ou.edu.vn/ke-hoach-dao-tao-nam-hoc-20222023