Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông báo; Học vụ
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2022-2023

      Khoa Đào tạo đặc biệt thông báo kế hoạch học kỳ 2 năm học 2022-2023 như sau:

Nội dung

Thời gian

Ghi chú

Đăng ký môn học trực tuyến
Đăng ký tại: 
https://dkmh.ou.edu.vn/ 

05/12/2022 đến 15/01/2023

   Kế hoạch đăng ký môn học Học kỳ 2/22-23 các ngành chương trình Chất lượng cao, xem chi tiết tại:

https://tienichsv.ou.edu.vn/#/home

Thời hạn mở khóa Mã số sinh viên
(để được đăng ký môn học của học kỳ 2 NH 22-23)

Từ 16/11/2022

 Đến 16/12/2022

Liên hệ P005 Cơ sở Võ Văn Tần để làm thủ tục mở khóa MSSV

Điều chỉnh – bổ sung đăng ký môn học  

06/02/2023 đến 17/02/2023

Liên hệ P005

 Cơ sở Võ Văn Tần

Thời gian học tập

06/02/2023 đến 21/05/2023

15 tuần

Thời gian đóng học phí

06/02/2023 đến 10/03/2023

Thời gian thi học kỳ (dự kiến)

10/04/2023 đến 21/05/2023

Lịch thi cụ thể sẽ cập nhật tại website Phòng QLĐT

Thời gian nhận chứng chỉ ngoại ngữ để xét miễn giảm môn học, Xét chứng chỉ đầu ra và ngoại ngữ 2 (Ngành Ngôn ngữ Anh)…

Từ 17/03/2023 đến 31/03/2023

   Nộp tại văn phòng Khoa ĐTĐB (P.007 VVT)

Thời gian nhận đơn xin xét chuyển ngành, chuyển khoa, học ngành 2

Từ 06/03/2023 đến 17/03/2023

   Nộp đơn tại văn phòng Khoa ĐTĐB (P.007 VVT)

Kỳ thi Tiếng Anh đầu ra

Dự kiến tháng 03/2023

Sinh viên đăng ký kỳ thi tại hệ thống đăng ký môn học trực tuyến đầu học kỳ (mục học lại – học vượt).

Thời gian xét tốt nghiệp (đợt 2 NH 22-23) áp dụng khóa 2018 trở về trước.

Dự kiến tháng 05/2023

Các ngày nghỉ lễ trong học kỳ:

 

Giỗ tổ Hùng Vương

29/04/2023 (thứ 7)

 (Lịch nghỉ cụ thể nhà trường sẽ thông báo sau)

 

Ngày Thống nhất đất nước

30/04/2023 (CN)

 (Lịch nghỉ cụ thể nhà trường sẽ thông báo sau)

 

Ngày Quốc tế lao động

01/05/2023 (thứ 2)

 (Lịch nghỉ cụ thể nhà trường sẽ thông báo sau)

 

·        Học kỳ 3 Năm học 2022-2023 dự kiến bắt đầu từ ngày 05/06/2023.

 Lưu ý: các bạn sinh viên tuân thủ theo kế hoạch khoa đã thông báo. Trường hợp thực hiện trễ hạn thì khoa không thể hỗ trợ giải quyết. Đặc biệt là các trường hợp MỞ KHÓA MÃ SỐ SINH VIÊN trễ hạn.

Nguồn: Phòng QLĐT (KH năm học 2022-2023): http://quanlydaotao.ou.edu.vn/ke-hoach-dao-tao-nam-hoc-20222023