Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông báo; Học vụ
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 (DỰ KIẾN) - CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO
Khoa Đào tạo đặc biệt thông báo thời khóa biểu DỰ KIẾN của học kỳ 2 năm học 2020-2021, sinh viên vui lòng xem thông tin chi tiết tại link sau:

https://drive.google.com/file/d/1whe32wBiDoUy1d0xvWzO8GopXxsGt57Z/view?usp=sharing

Lưu ý: TKB có thể thay đổi, sinh viên vui lòng cập nhật TKB chính xác tại thời khóa biểu cá nhân tại www.sis.ou.edu.vn.
Nguồn: Phòng QLĐT