Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tin tức; Cơ hội nghề nghiệp
[THỰC TẬP TỐT NGHIỆP] TUYỂN DỤNG THỰC TẬP - LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ THƯƠNG MẠI TPHCM (SAIGON CO.OP)

    LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ THƯƠNG MẠI TPHCM (SAIGON CO.OP) tuyển dụng thực tập sinh lĩnh vực Marketing, Kinh doanh quốc tế và Kế toán.
    Thông tin tuyển dụng và mô tả vị trí/ công việc, xem chi tiết tại đây:  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oDVs1DrSMd5O33uL_MFaWQ3N88fCYopC/edit?usp=sharing&ouid=103583940506418345561&rtpof=true&sd=true


    Sinh viên đăng ký thực tập ở SAIGON CO.OP, đăng ký tại link này: 

https://forms.gle/SbP8DWfFn1vCxZcZ9


     
Hạn chót đăng ký: ngày 05/10/2022.


                                                                                                                                                  Khoa Đào tạo đặc biệt