Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông báo; Hội thảo - Báo cáo chuyên đề
THÔNG BÁO TỔ CHỨC BUỔI TƯ VẤN CHUYÊN NGÀNH DÀNH CHO SINH VIÊN KHÓA 2020

      Khoa Đào tạo đặc biệt thông báo tổ chức buổi "Tư vấn về chuyên ngành " dành cho các bạn sinh viên Ngành Tài chính Ngân hàng, Ngành Quản trị kinh doanh, Ngành Kế toán khóa 2020 như sau:


  1. Mục địch tổ chức: nhằm cung cấp, chia sẻ các thông tin chi tiết về chuyên ngành
cũng như giải đáp các thắc mắc của các bạn sinh viên khóa 2020 trước khi đăng ký chọn chuyên ngành.

  2. Thời gian tổ chức: 

       Ngành Tài chính ngân hàng khóa 2020

         Thời gian: 8h sáng ngày 23/07/2022 (thứ 7)

          Địa điểm: Hội trường 202 (lầu 2), cơ sở Hồ Hảo Hớn, Quận 1.

          Diễn giả: 

           - Giảng viên khoa Tài chính Ngân hàng;

           - Khách mời đến từ doanh nghiệp

            -Đối tượng: sinh viên lớp TN20DB01, TN20DB02, TN20DB03, TN20DB04, TN20DB05, TN20DB06 (bắt buộc tham gia, có điểm danh). Các bạn sinh viên quan tâm có thể tham gia.

 
  Ngành Quản trị kinh doanh

         Thời gian: 13h00 chiều ngày 08/08/2022 (thứ 2)

          Địa điểm: Hội trường 602 (lầu 6), cơ sở Võ Văn Tần

          Diễn giả: 

           - Giảng viên khoa Quản trị kinh doanh;

           - Khách mời đến từ doanh nghiệp

            -Đối tượng: sinh viên lớp QT20DB01, QT20DB02, QT20DB03, QT20DB04, QT20DB05, QT20DB06, QT20DBE1 (bắt buộc tham gia, có điểm danh). Các bạn sinh viên quan tâm có thể tham gia.

Ngành Kế toán

         Thời gian: 8h00 sáng ngày 30/07/2022 (thứ 7)

          Địa điểm: Hội trường 602 (lầu 6), cơ sở Võ Văn Tần

          Diễn giả: 

           - Giảng viên khoa Kế toán- Kiểm toán;

           - Khách mời đến từ doanh nghiệp

            -Đối tượng: sinh viên lớp KT20DB01, KT20DB02, KT20DB03, KT20DB04 (bắt buộc tham gia, có điểm danh). Các bạn sinh viên quan tâm có thể tham gia.

 
Lưu ý: 

- Sinh viên vui lòng tham dự đúng giờ.

- Lớp trưởng nhận danh sách đăng ký chuyên ngành của lớp mình sau khi buổi tư vấn kết thúc. Nộp lại danh sách đăng ký chuyên ngành tại văn phòng Khoa ĐTĐB (P.007, cơ sở 97 Võ Văn Tần).

Khoa ĐTĐB