Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông báo; Nghiên cứu khoa học
ĐĂNG KÝ THAM GIA TẬP HUẤN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CHO SINH VIÊN CHẤT LƯỢNG CAO NĂM HỌC 2020-2021
Khoa Đào tạo đặc biệt tổ chức tập huấn NCKH dành cho sinh viên chất lượng cao. 
Sinh viên đang thực hiện NCKH hoặc sinh viên đang dự định sẽ làm NCKH, đều có thể tham gia các buổi tập huấn.
Sinh viên xem kỹ thời gian, đối tượng tham gia của từng buổi để sắp xếp tham gia.
Hạn chót đăng ký: 9h thứ hai ngày 18/01/2021
Trân trọng.
Link đăng ký nLXJTco2YrxJDMr9A