Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông báo; Học vụ
Kết quả đăng ký chuyên ngành - Kế toán khóa 2019
    Khoa ĐTĐB thông báo kết quả sinh viên đăng ký chuyên ngành của ngành Kế toán khóa 2019 và danh sách sinh viên theo lớp mới. 
      Dựa vào danh sách kết quả đăng ký chuyên ngành và chia lớp mới, các bạn sinh viên có nhu cầu chuyển lớp , SV vui lòng tìm 1 bạn thuộc lớp muốn chuyển qua đồng ý đổi lại với mình và cập nhật thông tin tại link này  https://forms.gle/wzDUiojBtmM8FkP3A (Cả 2 sinh viên đều điền thông tin vào link).

      Thời hạn khoa nhận thông tin thay đổi lớp: đến ngày 14/11/2021.
     Sau ngày 14/11/2021, Khoa sẽ thực hiện thủ tục cập nhật chuyên ngành và cập nhật lớp mới theo chuyên ngành để chuẩn bị đăng ký môn học của học kỳ 2 NH 2021-2022.
      Danh sách đăng ký chuyên ngành và chia lớp mới xem tại đây: https://drive.google.com/file/d/1mgITtDDkXxmWYgfjhm2znLjacDPgRdv1/view?usp=sharing


Trân trọng./.