Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông báo
Thông báo về việc Đăng ký môn học và Tiếng Anh đầu ra Đợt tháng 10/2022
Khoa Đào tạo đặc biệt chuyển tiếp đến các bạn sinh viên thông báo của Phòng Quản lý đào tạo  gồm:

 1. Kế hoạch đăng ký môn học trực tuyến của Học kỳ 1 năm học 2022-2023.

 2. Kế hoạch tổ chức thi các Chuẩn đầu ra B1, B2, C1, BEC, TKT.
Lớp ôn thi và dự thi là riêng biệt, SV tự thực hiện đăng ký theo nhu cầu cá nhân và đóng phí theo dữ liệu đăng ký. Trường hợp chỉ đăng ký ôn thi sẽ không có tên trong danh sách dự thi và ngược lại.

 3. Danh sách SV đủ điều kiện dự thi Chuẩn đầu ra B1, B2. 
Link theo dõi danh sách: http://quanlydaotao.ou.edu.vn/danh-sach-sv-du-dieu-kien-thi-tieng-anh-dau-ra

Sinh viên vui lòng xem thông tin chi tiết tại các link trên/.