Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông báo; Nghiên cứu khoa học; Nghiên cứu khoa học
​THÔNG BÁO LỊCH TẬP HUẤN NCKH ĐỢT 2 (TỪ THÁNG 10/2022) DÀNH CHO SINH VIÊN CHẤT LƯỢNG CAO NH 2022-2023
Khoa Đào tạo đặc biệt thông báo:
Nhằm hỗ trợ sinh viên trong quá trình thực hiện bài NCKH, Khoa Đào tạo đặc biệt tổ chức tập huấn cho sinh viên chất lượng cao để sinh viên được bổ trợ kỹ năng làm nghiên cứu khoa học.
Các chủ đề tập huấn bao gồm:
1. Chủ đề 1: Hướng dẫn viết thuyết minh đề cương NCKH: Đã tổ chức tập huấn vào tháng 7/2022 và tháng 8/2022
2. 
Chủ đề 2: Phương pháp NCKH 
3. 
Chủ đề 3: Hướng dẫn sử dụng phần mềm NCKH 
4. 
Chủ đề 4: Hướng dẫn viết báo cáo hoàn thành NCKH

Các chủ đề 2,3,4 lần lượt sẽ được tập huấn dự kiến từ tháng 10/2022 đến tháng 2/2023.
Sinh viên theo dõi lịch tập huấn theo link 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/16GXUe-9HncAImSIzUvfcXfyo_TUyfGxxQ99M06-qhHc/edit?usp=sharing.
Khoa Đào tạo đặc biệt sẽ thường xuyên cập nhật lịch tập huấn theo link trên. Sinh viên đọc kỹ lịch tập huấn và sắp xếp tham gia để được bổ trợ kỹ năng thực hiện bài NCKH.
Trân trọng.
P/s: Tính đến ngày 3/10/2022, nhà trường vẫn đang trong giai đoạn xét duyệt đề cương NCKH theo như kế hoạch. Khi nào có kết quả xét duyệt đề cương NCKH NH 2022-2023, Khoa sẽ thông báo trên website và fanpage của Khoa Đào tạo đặc biệt.