Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông báo; Nghiên cứu khoa học
V/v BÁO CÁO TIẾN ĐỘ ĐỀ TÀI SV NCKH CẤP TRƯỜNG NH 2020 - 2021
- Căn cứ kế hoạch số 1315/KH-ĐHM, ngày 30/7/2020 về việc triển khai hoạt động Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Trường năm học 2020-2021; (đính kèm)

- Căn cứ quyết định số 2283/QĐ-ĐHM, ngày 09/10/2020 về việc phê duyệt danh mục sinh viên thực hiện đề tài cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Trường năm học 2020 - 2021; (đính kèm)

- Khoa Đào tạo Đặc biệt xin thông báo đến các sinh viên/nhóm sinh viên có tên theo Quyết định trên biết để thực hiện báo cáo, cụ thể như sau:
Thời gian hoàn tất báo cáo tiến độ: hạn chót là ngày 26/02/2021 (thứ 6); theo đường link sau: https://forms.gle/oxPzhfyfFfCGvbv18

Nội dung báo cáo như sau: (TẤT CẢ NỘI DUNG ĐỀU PHẢI CHÍNH XÁC)

1. Đối với Sinh viên KHÔNG CÓ THAY ĐỔI/ ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG ĐỀ TÀI cập nhật nội dung theo hướng dẫn. (mẫu NC-SV-02)
2. Đối với Sinh viên CÓ THAY ĐỔI/ ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG ĐỀ TÀI đính kèm theo file ĐƠN XIN ĐIỀU CHỈNH (mẫu NC-SV-03) để khoa tổng hợp và đề xuất điều chỉnh kịp thời.