Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông báo; Học vụ
THỜI GIAN NHẬN CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ ĐỂ XÉT MIỄN GIẢM MÔN HỌC CHO HỌC KỲ 3 NH 2022-2023
Căn cứ vào kế hoạch năm học 2022-2023 do Phòng Quản lý đào tạo ban hành, Khoa Đào tạo đặc biệt (ĐTĐB) thông báo thời gian nhận chứng chỉ Ngoại ngữ để xét miễn giảm môn học cho học kỳ 3 năm học 2022-2023, xét hủy điểm các môn Ngoại ngữ đã học (Dành cho Khóa 2015 trở về trước), xét chứng chỉ đầu ra (Ngành Ngôn ngữ Anh) như sau:
   Thời gian nhận chứng chỉ: từ ngày 17/03/2023 – 31/03/2023 
   Sinh viên nộp 01 photo bảng điểm/ chứng chỉ 
(có công chứng hoặc mang theo bảng gốc để đối chiếu) (các chứng chỉ được trường công nhận) về văn phòng Khoa ĐTĐB, Phòng 007, số 97 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM.
Lưu ý:
**Nhà trường thực hiện đối chiếu bản photo chứng chỉ của sinh viên nộp với trung tâm cấp, đối với trường hợp nộp chứng chỉ giả sẽ bị buộc thôi học theo quy định hiện tại**

- Sinh viên nộp chứng chỉ đúng thời gian đã thông báo. Sau ngày 31/03/2023, sinh viên sẽ nộp chứng chỉ Ngoại ngữ vào đợt xét miễn giảm cho học kỳ 1 năm học 2023-2024.