Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông báo; Học bổng
Về việc nộp hồ sơ xét tặng Giải thưởng Vừ A Dính năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc nộp hồ sơ xét tặng Giải thưởng Vừ A Dính năm 2020

Căn cứ Công văn số 726/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 09/3/2020 về việc giới thiệu cá nhân, tập thể xét tặng giải thưởng Vừ A Dính năm 2020, nay phòng Công tác sinh viên thông báo các nội dung cụ thể như sau:

  1. Tiêu chuẩn:

-      Sinh viên là người dân tộc thiểu số, miền núi, hải đảo có thành tích học tập, lao động xuất sắc, có sáng kiến, mô hình, công trình hoạt động mang lại lợi ích thiết thực cho các vùng miền núi, biên giớii, hải đảo (Ưu tiên sinh viên có hoàn cảnh khó khăn);

-      Tập thể (không nhất thiết là người dân tộc thiểu số) đã có công trình nghiên cứu khoa học, những việc làm có ý nghĩa thiết thực, hiệu quả cho đồng bào, địa phương miền núi, hải đảo trong thời gian vừa qua.

-      Tập thể, cá nhân đề cử để xét chọn chưa từng được nhận Giải thưởng Vừ A Dính.

  1. Số lượng: 01 cá nhân hoặc 01 tập thể
  2. Hồ sơ gồm có:

-      Báo cáo thành tích của cá nhân hoặc tập thể (theo mẫu đính kèm)

-      Các giấy khen hoặc giấy chứng nhận có liên quan.

  1. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ:

-      Thời gian: từ ngày 17/03/2020 – 31/03/2020

-      Hình thức nộp hồ sơ: Sinh viên có thể nộp hồ sơ theo đường bưu điện hoặc liên hệ trực tiếp.

-      Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Công tác sinh viên – P.003 – số 97 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp.HCM – Điện thoại: 028.39302146.

Đề nghị toàn thể sinh viên quan tâm thực hiện.

Trân trọng.

Sinh viên xem Mẫu báo cáo tai đây.