Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông báo; Học vụ
Lịch thi (dự kiến) đại học CQ HK2/2020-2021
Sinh viên xem chi tiết tại đây Lịch thi HK2 NH20-21.pdf

Lịch thi các môn thi trên máy sinh viên xem tại đây

*Cập nhật ngày 07/05/2021: Các môn thi trên máy từ ngày 10/05/2021 tạm dừng cho đến khi có thông báo mới.*

Thắc mắc về lịch thi sinh viên vui lòng phản hồi trực tiếp về văn phòng Khoa ĐTĐB, qua fanpage hoặc SDT: 028.39309918

Thời hạn phản hồi: Trước 16h00 ngày 11/05/2021