Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông báo; Học vụ
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ KỸ NĂNG NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG - KHÓA 2019
Khoa ĐTĐB thông báo sinh viên ngành Tài chính Ngân hàng khóa 2019 sẽ học môn học Chuyên đề kỹ năng theo lịch như dưới đây. 

*Lưu ý:
- Môn học gồm 6 buổi, lịch học sẽ tiếp tục cập nhật tại bài viết này, sinh viên lưu ý theo dõi kiểm tra

- Sinh viên tham gia theo danh sách đăng ký môn học 
tại đây

- Trường hợp sinh viên không tham gia được phải xuất trình lý do (lịch học, lịch thi..) và gửi về lớp trưởng tổng hợp báo về Khoa ĐTĐB để đổi nhóm lớp

- Môn học Chuyên đề kỹ năng được tính 1 tín chỉ 

- Sinh viên lưu ý đi học đúng giờ, đầy đủ.

- Sinh viên vui lòng ăn mặc lịch sự, tác phong nhân viên Ngân hàng khi tham gia học tập.

- Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ qua fanpage Khoa ĐTĐB hoặc email sas@ou.edu.vn
Trân trọng./.