Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông báo; Học vụ
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ KỸ NĂNG NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH - KHÓA 2019
Khoa ĐTĐB thông báo sinh viên ngành Quản trị kinh doanh Khóa 2019 sẽ học môn học Chuyên đề kỹ năng theo lịch như dưới đây. 

1. Buổi hướng dẫn Chuyên đề kỹ năng ngành QTKD CLC 2019
Thời gian: 30/5/2022 lúc 9h00 
Meeting ID: 956 9147 7689
Passcode: 874708

2. 
Buổi hướng dẫn Research - Chuyên đề kỹ năng ngành QTKD CLC 2019
Thời gian: 10/6/2022 lúc 9h00 
Link Zoom Launch Meeting - Zoom
Meeting ID: 936 0029 9915
Passcode: 944326

+ File ghi hình buổi hướng dẫn Record - Google Drive (đăng nhập email trường để xem)

*Lưu ý:

- Sinh viên làm bài thu hoạch hạn nộp 30/6/2022 theo danh sách phân nhóm tại đây (Sinh viên đăng ký học lại kiểm tra thông báo Khoa đã gửi vào email)

- Danh sách doanh nghiệp phân nhóm tại đây

- Môn học Chuyên đề kỹ năng được tính 1 tín chỉ 

- Các thông báo liên quan sẽ tiếp tục cập nhật tại post này và fanpage Khoa ĐTĐB

- Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ qua fanpage Khoa ĐTĐB hoặc email sas@ou.edu.vn
Trân trọng./.