Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông báo; Học vụ
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH HỌC TẬP THỰC TẬP 1 NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH - KHÓA 2020
Khoa ĐTĐB thông báo sinh viên ngành Quản trị kinh doanh Khóa 2020 sẽ học môn THỰC TẬP 1 theo Kế hoạch tại đây

*Buổi hướng dẫn đầu ngày 8/7/2022 (có thay đổi thời gian), sinh viên tham gia bằng hình thức online tại đây

1. Buổi hướng dẫn Thực tập 1 - ngành QTKD CLC 2020 - BA201E
Thời gian: 8/7/2022 - 08:00 

Meeting ID: 974 7910 8566
Passcode: 666897

2. Buổi hướng dẫn Thực tập 1 - ngành QTKD CLC 2020 - BA201C, BA202C, BA203C
Thời gian: 8/7/2022 - 09:00 

Meeting ID: 926 5047 8168
Passcode: 861293

3. Buổi hướng dẫn Thực tập 1 - ngành QTKD CLC 2020 - BA204C, BA205C, BA206C
Thời gian: 8/7/2022 - 10:00 

Meeting ID: 939 4952 9259
Passcode: 299694

4. Buổi báo cáo chuyên đề:

Điều hành doanh nghiệp chuẩn quản trị Hoa Kỳ - EOS - Các lớp
 ngành QTKD CLC 2020
Thời gian: 8/7/2022 - 13:00 
Địa điểm: Hội trường 202, cơ sở số 35-37 Hồ Hảo Hớn, Quận 1.

Link Zoom để tham gia online
Meeting ID: 968 5450 0110
Passcode: 263528

5. Buổi báo cáo chuyên đề:

Tư duy thiết kế - Các lớp ngành QTKD CLC 2020
Thời gian: 9/7/2022 - 8:00 
Địa điểm: Hội trường 202, cơ sở số 35-37 Hồ Hảo Hớn, Quận 1.

Link Zoom để tham gia online
https://zoom.us/j/91928693824?pwd=Q1NmN1hrbGZwRjl6dlBFM3BxS1ZDQT09 Meeting ID: 919 2869 3824 Passcode: 206176

6. Buổi báo cáo chuyên đề:

Chủ đề về nhân sự - Các lớp ngành QTKD CLC 2020
Thời gian: 9/7/2022 - 13:00 
Địa điểm: Hội trường 202, cơ sở số 35-37 Hồ Hảo Hớn, Quận 1.

Link Zoom để tham gia online
https://zoom.us/j/98913778312?pwd=RTZpeWppQ1dscXZPNWZYK3hmRVJ2Zz09 Meeting ID: 989 1377 8312 Passcode: 822730

7. Buổi báo cáo chuyên đề:

Các hoạt động Marketing và Digital Marketing - Các lớp ngành QTKD CLC 2020
Thời gian: 10/7/2022 - 8:00 
Địa điểm: 
https://zoom.us/j/95709083196?pwd=UnJ5Uk1uTE1NajljZUdzR3N0ZDV6Zz09 Meeting ID: 957 0908 3196 Passcode: 850164

8. Buổi báo cáo chuyên đề:

Mô hình kinh doanh - Các lớp ngành QTKD CLC 2020
Thời gian: 10/7/2022 - 13:00 
Địa điểm:
https://zoom.us/j/99444981978?pwd=MGJmNys1UkZVRmdSNkNoYVc5VXQyUT09 Meeting ID: 994 4498 1978 Passcode: 894097
10. 
File Records Zoom. (Sinh viên đăng nhập Email trường để xem file)

**Lưu ý:
- Môn học THỰC TẬP 1 được tính 3 tín chỉ 

- Sinh viên kiểm tra lịch, sắp xếp tham gia các buổi báo cáo chuyên đề. 
Các báo cáo chuyên đề được Khoa QTKD đưa vào chương trình là cung cấp thêm "giá trị gia tăng" cho chương trình bên cạnh nội dung cốt lõi là đến DN kiến tập, khuyến khích SV tham dự nhưng không phải là bắt buộc, không dùng để tính điểm giữa kỳ hay điểm danh tính điểm công trình.

- Các thông báo liên quan sẽ tiếp tục cập nhật tại post này và fanpage Khoa ĐTĐB

- Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ qua fanpage Khoa ĐTĐB hoặc email sas@ou.edu.vn
Trân trọng./.