Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông báo; Học vụ
Thời gian nhận đơn xin xét chuyển ngành, chuyển khoa, học ngành 2 Học kỳ 1 NH 2022-2023
Khoa Đào tạo đặc biệt thông báo:

Khoa nhận đơn xét chuyển ngành, chuyển khoa, 
học ngành 2 từ ngày 11/07/2022 đến 22/07/2022

Sinh viên có nhu cầu chuyển ngành, chuyển khoa vui lòng tải mẫu đơn đính kèm, điền đầy đủ thông tin liên quan, ký tên. Sinh viên gửi đơn về VP Khoa ĐTĐB (P.007) trong thời gian quy định ở trên.

Mẫu đơn chuyển khoa tại đây

Mẫu đơn chuyển ngành tại đây

Trân trọng.