Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông báo; Học vụ
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH HỌC TẬP KIẾN TẬP NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH - KHÓA 2019
Khoa ĐTĐB thông báo sinh viên ngành Quản trị kinh doanh Khóa 2019 sẽ học môn KIẾN TẬP theo Kế hoạch tại đây

1. Buổi hướng dẫn Kiến tập - ngành QTKD CLC 2019 - IB191C và MK191C (có điều chỉnh so với kế hoạch)
Thời gian: 30/06/2022 08:00 AM 
Link Zoom
https://zoom.us/j/98492063318?pwd=VG9XL1RBMENyTnZ0RkNmaEhURWFmZz09
Meeting ID: 984 9206 3318
Passcode: 395665

2. Buổi hướng dẫn Kiến tập - ngành QTKD CLC 2019 - IB192C
Thời gian: 30/06/2022 10:00 AM 
Link Zoom
https://zoom.us/j/98686275958?pwd=VHpiYXhhNjZjQlMyeEs2ckNUVmJ0QT09
Meeting ID: 986 8627 5958
Passcode: 958339

3. Buổi hướng dẫn Kiến tập - ngành QTKD CLC 2019 - MK192C
Thời gian: 30/06/2022 01:00 PM (có điều chỉnh so với kế hoạch)
Link Zoom
https://zoom.us/j/96957167102?pwd=Nm1sa0tMTUI2WVRueHQ3NjZ6dVNpUT09
Meeting ID: 969 5716 7102
Passcode: 639024

*File record buổi hướng dẫn ( sv đăng nhập email trường để xem)


**Lưu ý:
- Môn học Kiến tập được tính 1 tín chỉ 

- Các thông báo liên quan sẽ tiếp tục cập nhật tại post này và fanpage Khoa ĐTĐB

- Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ qua fanpage Khoa ĐTĐB hoặc email sas@ou.edu.vn
Trân trọng./.