Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông báo; Học bổng
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ KIẾN NHẬN HỌC BỔNG KKHT HỌC KỲ 1 NH 2020-2021
Sinh viên xem thông báo tại đây

Danh sách dự kiến nhận học bổng KKHT xem
 tại đây

Mọi thắc mắc về danh sách dự kiến nhận học bổng, sinh viên vui lòng liên hệ về văn phòng Khoa DTDB qua SDT: 028.39309918 hoặc inbox fanpage Khoa Đào tạo đặc biệt.