Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông báo; Học vụ
Thông báo lịch thi trực tiếp (Offline) học kỳ 3 năm học 2021-2022 đại học chính quy

Phòng Quản lý Đào tạo Thông báo lịch thi trực tiếp (Offline) học kỳ 3 năm học 2021-2022 đại học chính quy

      Xem chi tiết lịch thi tại đây

     Sinh viên truy cập vào trang tiện ích sinh viên để xem phòng thi (https://tienichsv.ou.edu.vn)

Trân trọng thông báo./.