Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông báo; Hội thảo - Báo cáo chuyên đề
[WORKSHOP] 𝐂𝐎𝐑𝐍𝐄𝐋𝐋 𝐍𝐎𝐓𝐄-𝐓𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆 𝐌𝐄𝐓𝐇𝐎𝐃
🐥::𝐂𝐎𝐑𝐍𝐄𝐋𝐋 𝐍𝐎𝐓𝐄-𝐓𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆 𝐌𝐄𝐓𝐇𝐎𝐃::🐥
🧐 Bạn đi học đầy đủ nhưng không thể nhớ bài lâu?
Bạn luôn nghe giảng và chép bài nhưng chuông reo lại quên sạch?
Bạn cần một phương pháp ghi nhớ mới nhưng không biết bắt đầu từ đâu?
𝓝𝓱𝓪̀ 𝓒𝓪𝓶 đã nghe được tiếng lòng của bạn và mời diễn giả vô cùng uy tín:
🤵𝐓𝐒: 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂̃𝐧 𝐓𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐋𝐮𝐚̂𝐧 - 𝐺𝑖𝑎̉𝑛𝑔 𝑣𝑖𝑒̂𝑛 Đ𝑎̣𝑖 ℎ𝑜̣𝑐 𝑁𝑒𝑤𝑐𝑎𝑠𝑡𝑙𝑒 𝑣𝑎̀ 𝑇𝑟𝑜̛̣ 𝑙𝑦́ 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̂𝑛 𝑐𝑢̛́𝑢 𝑑𝑢̛̣ 𝑎́𝑛 𝑡𝑎̣𝑖 𝑇𝑟𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝐺𝑖𝑎́𝑜 𝑑𝑢̣𝑐, Đ𝑎̣𝑖 ℎ𝑜̣𝑐 𝑁𝑒𝑤 𝑆𝑜𝑢𝑡ℎ 𝑊𝑎𝑙𝑒𝑠.
𝑷𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒑𝒉𝒂́𝒑 𝑪𝒐𝒓𝒏𝒆𝒍𝒍 dùng để ghi chép nội dung bài giảng hoặc bài đọc, đồng thời để xem lại và lưu giữ nội dung đó. Việc sử dụng hệ thống Cornell có thể giúp bạn sắp xếp các ghi chép, tích cực sáng tạo trong việc tiếp thu kiến thức, cải thiện kỹ năng học tập và đưa bạn đến thành công trong lĩnh vực học thuật.
✅ Cách thức tham gia:
📌 React bài post này và tag 2 người bạn cùng hưởng ứng https://www.facebook.com/DoanHoiDTDB/posts/4299664506765260
📌 Hoàn thành form đăng kí https://bit.ly/CornellNote-takingMethod
📌 Chụp hình khi tham gia Zoom và gửi minh chứng về form https://bit.ly/MINHCHUNG_CORNELL
❗️Lưu ý: Link minh chứng sẽ mở sau khi buổi workshop kết thúc.
⏰ Thời gian: 9:00, ngày 21/08/2021
🏠 Địa điểm: Truy cập Zoom https://uonewcastle.zoom.us/j/82190440744...
Meeting ID: 821 9044 0744
Password: 018452
✅ Quyền lợi khi tham gia:
📌 Cộng 5️⃣ đrl vào điều 1️⃣ (mảng học tập).
📌 Bổ trợ phương pháp học tập hiệu quả cho bản thân.