Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông báo; Học vụ
KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ MÔN HỌC TRỰC TUYẾN KHOA ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT HK1 NH21-22

KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ MÔN HỌC TRỰC TUYẾN KHOA ĐẶC BIỆT

HỌC KỲ 1 – NĂM HỌC 2021/202

Thời gian học kỳ: từ 04/10/2021 đến 16/01/2022 (15 tuần)

A. Thời gian đăng ký môn học trực tuyến:

+ Từ 9h 06/09 - 12/09:     Sinh viên tất cả các khóa đăng ký (ĐỢT 1)

                                      (Đăng ký các môn học chính khóa và 2 cấp độ tiếng Anh không chuyên tiếp theo học ký trước (Ngành không chuyên ngữ)

NHOM01

(04/10/21

Đến 10/10/21)

+Tài chính – Ngân hàng

Đã đăng ký và học online lý thuyết học kỳ 2 – Năm học 2020 - 2021

+Tài chính – Ngân hàng (100% tiếng Anh)

+ Quản trị kinh doanh (100% tiếng Anh)

+ Kế toán (100% tiếng Anh)

Từ 04/10/21 đến 10/10/2021 học tại CS Long Bình Tân

NHOM02

(04/10/21

Đến 17/10/21)

+ Kế toán

+ Ngôn ngữ Anh

Từ 11/10/21 đến 17/10/2021 học tại CS Long Bình Tân

NHOM03

(04/10/21

Đến 24/10/21)

+ Công nghệ sinh học

+ Quản trị kinh doanh

+ CTKT Công trình Xây dựng

+ Luật kinh tế

Từ 18/10/21 đến 24/10/2021 học tại CS Long Bình Tân

 

+ Từ 9h 13/09 – 19/09:    Sinh viên tất cả các khóa đăng ký (ĐỢT 2)

                                      (Đăng ký học lại và học cải thiện điểm)

B. Đăng ký bổ sung đối với môn học có điểm(<5.0) sau ngày 19/09/2021:

+ Từ 04/10/2021 đến 15/10/2021: (Liên hệ tại phòng QLĐT – P.005)

C. Thời gian in phiếu nộp tiền và hoàn tất học phí: 

+ Từ 04/10/2021 đến 26/11/2021


-       Sinh viên NHOM01 không đăng ký các môn GDQP và GDTC1 (đã đăng ký học kỳ 2 - NH2020 - 2021)

-       Sinh viên đăng ký 2 cấp độ tiếng Anh không chuyên: Yêu cầu xem kỹ thời gian học (cấp độ thấp phải học trước cấp độ cao)

-       Yêu cầu sinh viên thực hiện đăng ký lại BHYT cho năm học 2021 - 2022

-       Không giải quyết điều chỉnh TKB; Hủy bỏ môn học đã đăng ký sau khi kết thúc đăng ký trực tuyến

-       Sinh viên không được đăng ký lại những môn học đang chờ kết quả của học kỳ trước

-       Yêu cầu sinh viên kiểm tra kết quả môn học đăng ký trực tuyến và học theo Thời khóa biểu học cá nhân cập nhật từ ngày 30/09/2021 tại website http://SIS.OU.EDU.VN