Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông báo; Học vụ; Kỹ năng nghề nghiệp
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN TRỢ GIẢNG NĂM HỌC 2021-2022

KẾ HOẠCH

Về việc Triển khai đề án: “Sử dụng trợ lý giảng dạy trong tổ chức đào tạo
cho chương trình chất lượng cao” năm học 2021-2022

1.1. Mục đích:

1.1.1. Hỗ trợ tân sinh viên nhanh chóng tiếp thu và hòa nhập phương pháp học tập tại bậc Đại học.

1.1.2. Hỗ trợ sinh viên hiểu và tiếp thu bài học nhanh và đầy đủ thông qua các buổi hỗ trợ học tập, ôn luyện ngoài giờ.

1.1.3. Mở rộng môi trường giao lưu, học tập giữa sinh viên các khóa và giữa giảng viên với sinh viên.

1.1.4. Sinh viên được tính điểm rèn luyện trong quá trình tham gia học tập.

1.2. Yêu cầu:

1.2.1. Đối với trợ lý giảng dạy: đáp ứng đủ điều kiện về trình độ giảng dạy (xem mục 1.3) của môn học để có thể hỗ trợ giảng dạy; Quản lý hoạt động của các nhóm sinh viên; Chuẩn bị tài liệu giảng dạy đầy đủ và đã được thông qua bộ phận quản lý đào tạo các cấp; Hỗ trợ giảng viên chấm bài và cộng điểm quá trình cho sinh viên; Hướng dẫn sinh viên ôn tập; Tham gia hướng dẫn sinh viên làm bài tập và thảo luận nhóm.

1.2.2. Đối với giảng viên: chịu trách nhiệm phân công, trao đổi và hướng dẫn các công việc cụ thể cho các trợ lý giảng dạy do mình phụ trách; Theo dõi, đánh giá và báo cáo kết quả công việc của trợ giảng vào cuối mỗi học kỳ cho Khoa Đào tạo đặc biệt và Phòng Quản lý đào tạo; Giảng viên phải đảm bảo đầy đủ số tiết, số buổi và khối lượng giảng dạy theo quy định của nhà trường.

1.2.3. Đối với sinh viên: nghiêm túc thực hiện đúng nội quy của chương trình.

1.3. Đối tượng tham gia trợ giảng: đáp ứng đủ các điều kiện sau:

  • Giảng viên tập sự các Khoa chuyên môn: có chuyên môn phù hợp với môn học và được phân công theo sự phối hợp giữa Khoa Đào tạo Đặc biệt và Khoa chuyên môn.

  • Học viên sau đại học, nghiên cứu sinh của Trường: có chuyên ngành phù hợp với môn học (nộp kèm với bảng điểm môn học).

  • Sinh viên của Khoa ĐTĐB: là sinh viên năm 2 trở lên; có điểm trung bình tích lũy đến thời điểm được chọn làm trợ giảng đạt từ 2,50 trở lên (thang điểm 4); điểm tổng kết môn học phải đạt từ 7,0 trở lên (thang điểm 10); điểm rèn luyện được xếp từ loại khá trở lên.

  • Các Trợ giảng trúng tuyển các đợt trước đã và đang tham gia làm trợ giảng (được Trường cấp giấy chứng nhận).

1.4. Hồ sơ đăng ký (theo mẫu): link đăng ký:  https://forms.gle/hn35XRCo5F19AUy86

+Các môn học sử dụng trợ giảng dự kiến tại đây
+ TKB dự kiến HK1 NH 2021-2022 tại đây