Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tin tức; Cơ hội nghề nghiệp
Di tích Dinh Độc Lập tuyển Hướng dẫn viên
Di tích Dinh Độc Lập tuyển Hướng dẫn viên (1 tiếng Anh, 1 tiếng Hoa) chính thức dành cho sinh viên mới tốt nghiệp, ngoại ngữ tốt.
Công việc full time, hưởng lương và chế độ đầy đủ của đơn vị Di tích.

CV gửi qua cho chị Lê Thị Nhượng - Cán bộ phụ trách Phòng thuyết minh Dinh Độc Lập: nhuongleddl@gmail.com