Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tin tức; Cơ hội nghề nghiệp
THÔNG TIN TUYỂN DỤNG THỰC TẬP SINH 2020-2021 - Parker Russell Vietnam

Sinh viên kiểm tra thông tin tuyển dụng của Công ty TNHH Parker Russell Việt Nam (Parker Russell Vietnam) trong file đính kèm

-          Thông báo tuyển sinh viên thực tập năm 2020 – 2021 (Thông báo bằng tiếng Anh và tiếng Việt)

-          Application form theo mẫu của Parker Russell Vietnam

 

Hạn chót nhận hồ sơ: 31/10/2020

 

Thời gian thực tập: Từ tháng 12/2020 đến 31/03/2020